Manylion y mater

Complaint made to the Public Services Ombudsman for Wales

To share the outcome of an investigation against Flintshire County Council and its failure to take timely and appropriate action to deal with a car wash which was causing Statutory Nuisance of noise and water/chemical spray.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Ymchwiliad yr Ombwdsman (Adroddiad Cyhoeddus)

Description (Welsh): Rhannu canlyniad ymchwiliad yn ymwneud â methiant Cyngor Sir y Fflint i weithredu yn amserol a phriodol i ymdrin â lle golchi ceir a oedd yn achosi Niwsans Statudol o ran sŵn a chwistrellu dŵr/cemegau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Ombudsman Investigation (Public Report)