Manylion y mater

Pensions – Financial relationship of Flintshire County Council as an employer and the Clwyd Pension Fund

To explain 1) the relationship, 2) types of contributions and 3) the outcome of the triennial actuarial valuation.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Pensiynau – perthynas ariannol Cyngor Sir y Fflint fel cyflogwr a Chronfa Bensiynau Clwyd

Description (Welsh): I egluro 1) y berthynas, 2) mathau o gyfraniadau a 3) canlyniad y prisiad actiwaraidd tair blynedd.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Pensions – Financial relationship of Flintshire County Council as an employer and the Clwyd Pension Fund