Manylion y mater

Committee Review

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 22 Ion 2020 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad pwyllgor

Description (Welsh): i roi adroddiad cynnydd a galluogi’r pwyllgor i ystyried nifer o opsiynau a gwneud argymhellion i’r Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items