Manylion y mater

Council Fund Revenue Budget 2020/21 Stage Two Post-Settlement

To present an update on the Council Fund Revenue Budget 2020/21 following receipt of the Welsh Local Government Provisional Settlement leading to the budget-setting meeting in February for approval.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 28 Ion 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol, Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 - Cam Dau Ôl-setliad

Description (Welsh): Rhoi diweddariad am Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 ar ôl derbyn Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru ym mis Rhagfyr.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Fund Revenue Budget 2020/21 Stage Two Post-Settlement