Manylion y mater

Effect of roadworks by utilities and dropped kerbs policy and practices.

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 4 Mai 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Effaith gwaith ffordd gan gyfleustodau a pholisi ac arferion palmentydd is.

Description (Welsh): Derbyn diweddariad

Dogfennau

  • Effect of roadworks by utilities and dropped kerbs policy and practices.