Manylion y mater

Waste Permitting and Data Flow

To provide Scrutiny with details of the reporting mechanism for waste material in order that recycling performance can be measured.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 10 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Trwyddedu Gwastraff a Llif Data

Description (Welsh): Darparu manylion y mecanwaith adrodd i’r Pwyllgor Craffu ar gyfer deunydd gwastraff, er mwyn gallu mesur perfformiad ailgylchu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Waste Permitting & Data Flow