Manylion y mater

Update on Garden Waste charges in Flintshire

To provide Scrutiny with an update on the number of green waste permits sold in the 2020 season.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Diweddariad ar daliadau Gwastraff Gerddi yn Sir y Fflint

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Craffu ar nifer y trwyddedau gwastraff gwyrdd a werthwyd yn nhymor 2020.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Garden Waste update