Manylion y mater

School Attendance

To provide Members with a report on primary and secondary school attendance for 2018-19

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 30 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Presenoldeb Ysgol

Description (Welsh): Darparu adroddiad i’r Aelodau ar bresenoldeb ysgolion cynradd ac uwchradd ar gyfer 2018-19

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Attendance