Manylion y mater

Additional Learning Needs (ALN) Transformation

To provide Members with an update on the Authority’s implementation plan and any national/regional updates

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 30 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar gynllun gweithredu’r Awdurdod ac unrhyw ddiweddariadau cenedlaethol/rhanbarthol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Additional Learning Needs (ALN) Transformation