Manylion y mater

School Modernisation

To provide Members with an update on the School Modernisation Programme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion

Agenda items

Dogfennau

  • School Modernisation