Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

To consider the proposed Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2020/21, the HRA Business Plan and the summary 30 year Financial Business Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai

Description (Welsh): I ystyried cyllideb arfaethedig y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020/21, Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a chrynodeb o’r Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan