Manylion y mater

Appointment of an Independent Member to the Standards Committee

To present details of the preferred candidate for the Independent Member vacancy on the Standards Committee for approval.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Angen penderfyniad: 28 Ion 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Penodi Aelod Annibynnol i’r Pwyllgor Safonau

Description (Welsh): Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y swydd Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Appointment of an Independent Member to the Standards Committee