Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 11)

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 11)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 11 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 11)