Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 10)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2019/20 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 10, and projects forward to year-end.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Maw 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 10)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 10)