Manylion y mater

Effects of Roadworks by Utility Companies and the Installation of Vehicular Crossings Policy

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Effaith Gwaith Ffordd gan Gwmnïau Gwasanaeth a’r Polisi Creu Croesfannau i Gerbydau

Description (Welsh): Darparu trosolwg i’r Pwyllgor Craffu o’r rôl gydlynu a gymerir gan y Cyngor mewn perthynas â gwaith trydydd parti ar y rhwydwaith priffyrdd