Manylion y mater

Outcome of the Wales Audit Office Audit on Flintshire Household Recycling Centres

That Scrutiny note the outcome of the recent Wales Audit Office report on HRC sites.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Canlyniad Archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Sir y Fflint

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor Craffu yn nodi adroddiad diweddar Swyddfa Archwilio Cymru ar Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Outcome of the Wales Audit Office Audit on Flintshire Household Recycling Centres