Manylion y mater

Grass Cutting Policy Review and Wildflowers on Grass Verges

To seek a recommendation to Cabinet to accept the revisions to the existing Grass Cutting Standard

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygu’r Polisi Torri Gwair a Blodau Gwyllt ar Leiniau Glas

Description (Welsh): I dderbyn argymhelliad ar gyfer y Cabinet i dderbyn y diwygiadau i’w gwneud i’r Safon Torri Gwair presennol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Grass Cutting Policy Review and Wildflowers on Grass Verges