Manylion y mater

School Admission Arrangements 2021/22

To provide details on the outcome of the statutory consultation exercise on the admission arrangements for September 2021 and to recommend approval.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Maw 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Trefniadau Derbyniadau Ysgol 2021/22

Description (Welsh): Rhoi gwybod am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ynghylch trefniadau derbyn Medi 2021 ac i argymell eu cymeradwyo.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Admission Arrangements 2021/22