Manylion y mater

Rough Sleepers Briefing Paper

To outline priority actions being taken to tackle and prevent homelessness in the County

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Rhag 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): papur briffio cysgwyr garw

Description (Welsh): Amlinellu camau gweithredu â blaenoriaeth sy'n cael eu cymryd i daclo ac atal digartrefedd yn y Sir

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Rough Sleepers Briefing Paper