Manylion y mater

Homeless Update on Regional Homeless Strategy and Local Action Plan

To support the updates provided against the Local Action Plan for Homelessness.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/12/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Diweddariad Digartrefedd ar y Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol a'r Cynllun Gweithredu Lleol

Description (Welsh): Cefnogi’r wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Lleol ar gyfer Digartrefedd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Homeless Update on Regional Homeless Strategy and Local Action Plan