Manylion y mater

Proposals for Infrastructure Improvements at Standard Yard Waste Transfer Station

To seek a Scrutiny recommendation to Cabinet to upgrade the existing recycling Depot at Standard Industrial Estate in Buckley

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/12/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 10 Rhag 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cynigion ar gyfer Gwelliannau Seilwaith yng Ngorsaf Trosglwyddo Gwastraff Iard Safonol

Description (Welsh): Ceisio argymhelliad gan y Pwyllgor Craffu ar gyfer y Cabinet i uwchraddio’r Depo ailgylchu presennol ar Ystâd Ddiwydiannol Safonol ym Mwcle.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Proposals for Infrastructure Improvements at Standard Yard Waste Transfer Station