Manylion y mater

Treasury Management Strategy 2020/21, Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2019/20-2021/22

To recommend to Cabinet and Council the 2020/21 Treasury Management Strategy, 2019/20-2021/22 Treasury Management Policy, Practices and Schedules. Quarterly update on matters relating to the Council’s Treasury
Management Policy, Strategy and Practices 2019/20.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/12/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 29 Ion 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Rheoli Trysorlys 2020/21; Datganiad Polisi, Arferion a Rhaglenni Rheoli Trysorlys 2019/20-2021/22; Diweddariad ar Reoli’r Trysorlys yn Chwarter 3 2019/20

Description (Welsh): Argymell Strategaeth Rheoli Trysorlys 2020/21 a Datganiad Polisi, Arferion a Rhaglenni Rheoli Trysorlys 2019/20-2021/22 i’r Cabinet a’r Cyngor. Rhoi’r diweddariad chwarterol ar faterion sy’n ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor 2019/20.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Treasury Management Strategy 2020/21, Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2019/20-2021/22