Manylion y mater

Wales Audit Office (WAO) - Annual Audit Letter 2018/19

The letter summarises the key messages arising from the Auditor General for Wales’ statutory responsibilities under the Public Audit (Wales) Act 2004, and reporting responsibilities under the Code of Audit Practice for the financial year 2018/19.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/12/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 29 Ion 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Swyddfa Archwilio Cymru - Llythyr Archwilio Blynddol 2018/19

Description (Welsh): Mae’r llythyr yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, a chyfrifoldebau adrodd dan Cod Ymarfer Archwilio ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Wales Audit Office (WAO) - Annual Audit Letter 2018/19