Manylion y mater

Whistleblowing Policy

To seek approval to the changes made to the Council’s Whistleblowing Policy.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/11/2019

Angen penderfyniad: 10 Rhag 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Polisi Rhannu Pryderon

Description (Welsh): Gofyn am gymeradwyaeth Aelodau i’r newidiadau a wnaed i Bolisi Rhannu Pryderon y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Whistleblowing Policy