Manylion y mater

Theatr Clwyd Trust Model Transition Staged Update Report

To receive a staged report on progress to date of transferring Theatr Clwyd to a new governance model under the Council’s Alternative Delivery Model (ADM) by April 2021

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 27/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Arweinydd y Cyngor

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Diweddaru Fesul Cam Trawsnewid Model Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd

Description (Welsh): Derbyn adroddiad fesul cam ar gynnydd hyd yma yn trosglwyddo Theatr Clwyd i fodel llywodraethu newydd o dan Fodel Cyflawni Amgen (MCA) y Cyngor erbyn Ebrill 2021.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Theatr Clwyd Trust Model Transition Staged Update Report