Manylion y mater

Overview and Scrutiny Annual Report 2018/19

To consider and approve the Overview and Scrutiny Annual Report for 2018/19.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 27/11/2019

Angen penderfyniad: 10 Rhag 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2018/19

Description (Welsh): Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Overview & Scrutiny Annual Report 2018/19