Manylion y mater

Business Rates – Write Offs

To approve recommendation to write off individual debts in excess of £25,000 in line with Finance Procedure Rules and seek authorisation to write off irrecoverable Business Rate debts.


Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 27/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Ion 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Dileu Ardrethi Busnes

Description (Welsh): Cymeradwyo argymhelliad i ddileu dyledion unigol sy'n fwy na £ 25,000 yn unol â'r Rheolau Gweithdrefn Gyllid a cheisio awdurdodiad i ddileu dyledion Cyfradd Busnes na ellir eu hadennill.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Business Rates – Write Offs