Manylion y mater

The Council’s response to the challenge of climate change and the achievement of carbon neutrality by 2030

To outline the work already undertaken to address the challenges of climate and carbon reduction and agree a programme so that the Council will be in a position to achieve Welsh Government’s requirement for the public sector to be carbon neutral by 2030.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Ymateb y Cyngor i'r her o newid hinsawdd a chyflawniad o fod yn garbon niwtral erbyn 2030

Description (Welsh): I amlinellu'r gwaith sydd wedi'i gyflawni yn barod i fynd i'r afael â heriau lleihau hinsawdd a charbon, a chytuno ar raglen fel gall y Cyngor fod mewn sefyllfa i gyflawni gofyniad Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector cyhoeddus i fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • The Council’s response to the challenge of climate change and the achievement of carbon neutrality by 2030