Manylion y mater

Revised Environmental Enforcement Policy

To seek approval of the revised Environmental Enforcement Policy.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Polisi Gorfodaeth Amgylcheddol Diwygiedig

Description (Welsh): Ceisio Cymeradwyaeth y Cabinet o Bolisi Gorfodaeth Amgylcheddol y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revised Environmental Enforcement Policy