Manylion y mater

School Modernisation – School Standards and Organisation Act 2018 – Lixwm School Re-designation

To inform of the responses from the statutory consultation period for Lixwm Community Primary School.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion – Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2018 – Ail-ddynodi Ysgol Licswm

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cabinet am yr ymatebion yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol ar gyfer Ysgol Gynradd Licswm.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Lixwm Community Primary School - Redesignation