Manylion y mater

Investment Strategy Review Including Responsible Investment Policy

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 28 Tach 2019 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad o’r strategaeth fuddsoddi, yn cynnwys polisi buddsoddi cyfrifol

Description (Welsh): Cyflwyno canlyniadau’r Adolygiad o’r Strategaeth fuddsoddi i Aelodau’r Pwyllgor a chytuno ar ddyraniad strategol yr asedau ac ymgynghori ar y Polisi Buddsoddi Cyfrifol

Penderfyniadau

Agenda items