Manylion y mater

Asset Management Plan 2019 - 2026

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/11/2019

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun Rheoli Asedau 2019 - 2026

Description (Welsh): Cyflwyno Cynllun Rheoli Asedau 2019 – 2026 ar gyfer ei gymeradwyo