Manylion y mater

Final Business Case for Flint Landfill and Crumps Yard Solar PV Schemes

To provide the final business cases for solar PV developments at Flint Landfill and Crumps Yard following planning permission and tender exercise to determine capital costs.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Achos Busnes Terfynol ar gyfer datblygiadau Solar PV yn safle Tirlenwi Sir y Fflint a Iard Crumps

Description (Welsh): Rhoi’r achosion busnes terfynol i’r Aelodau ar gyfer datblygiadau ynni Solar PV yn safle Tirlenwi y Fflint a Iard Crumps yn dilyn caniatâd cynllunio ac ymarfer tendro i bennu’r costau cyfalaf. Yr Aelodau i adolygu’r achos busnes terfynol a chymeradwyo’r prosiectau os yn berthnasol er mwyn i’r gwaith fynd yn ei flaen.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Final Business Case for Flint Landfill and Crumps Yard Solar PV Schemes