Manylion y mater

Submission of Certified Grants and Returns 2018/19

To inform Members of progress on the submission of grant claims requiring grant certification from Wales Audit Office for the year ended 31 March 2019 and to provide an update on progress with actions arising from the 2017/18 certification process.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Tach 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyflwyniad Grantiau Ardystiedig a Ffurflenni 2018/19

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r aelodau am gynnydd o ran cyflwyno hawliadau grant sy’n gofyn am ardystiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019 ac i roi diweddariad ar gynnydd gyda’r camau gweithredu yn deillio o broses ardystio 2017/18.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Certification of Grants and Returns 2018/19