Manylion y mater

Town Centre Regeneration Update

To update members on the approaches being taken to regenerate town centres

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y Diweddaraf ar Adfywio Canol Trefi

Description (Welsh): Rhoi’r diweddaraf i aelodau ar y dulliau i adfywio canol trefi

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Town Centre Regeneration Update