Manylion y mater

Updated Pay Policy Statement for 2019/20

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the seventh annual Statement published by Flintshire County Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Angen penderfyniad: 19 Tach 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Diwygiedig Ar Bolisïau Tâl Ar Gyfer 2019/20

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r seithfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Updated Pay Policy Statement for 2019/20