Manylion y mater

Tourism Update

To provide information on Tourism across the County.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Rhag 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y Diweddaraf ar Dwristiaeth

Description (Welsh): Rhoi gwybodaeth am Dwristiaeth ar draws y Sir

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Tourism Update