Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21

To advise members of the latest budget position for 2020/21 and any specific proposals for the Portfolio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) a Chyllideb 2020/21

Description (Welsh): Rhoi gwybod i aelodau am y sefyllfa ddiweddaraf o ran y gyllideb ar gyfer 2020/21 ac unrhyw gynigion arbennig ar gyfer y Portffolio

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21