Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2020/21 - Corporate Services/Corporate Financing

To advise members of the latest budget position for 2020/21 and any specific proposals for the Portfolio.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig: Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2020/21 - Gwasanaethau Corfforaethol/Cyllid Corfforaethol

Description (Welsh): Rhoi gwybod i aelodau am y sefyllfa ddiweddaraf o ran y gyllideb ar gyfer 2020/21 ac unrhyw gynigion arbennig ar gyfer y Portffolio

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21