Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2020/21

To advise members of the latest budget position for 2020/21 and any specific proposals for the Portfolio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 9 Rhag 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig: Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2020/21

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21