Manylion y mater

Out of County Placements report

To review work to reduce reliance on long term residential care for looked after children.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir

Description (Welsh): Adolygu gwaith er mwyn lleihau dibyniaeth ar ofal preswyl hir dymor i blant sy’n derbyn gofal.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Out of County Placements report