Manylion y mater

Review of the Environmental Enforcement Policy

To seek Scrutiny recommendation to Cabinet to approve the revised Environmental Enforcement Policy

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/11/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygu’r Polisi Gorfodaeth Amgylcheddol

Description (Welsh): I geisio argymhelliad y Pwyllgor Craffu i’r Cabinet i gymeradwyo’r Polisi Gorfodaeth Amgylcheddol diwygiedig

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Committee Sizes and Political Balance  
  • Review of the Environmental Enforcement Policy