Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) Capital Programme 2020/21

The purpose of this report is to present for approval the draft Housing Revenue Account (HRA) Capital programme for 2020/21

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/10/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 6 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020/21

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno rhaglen gyfalaf ddrafft Y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020/21 er cymeradwyaeth.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • HRA Capital report