Manylion y mater

Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring Report

To agree the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/10/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Tach 2019 by Cabinet

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2019/20 – Adroddiad Monitro Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Cytuno ar y lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgarwch, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 19/20.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring Report