Manylion y mater

Capital Strategy and Asset Management Plan 2020 - 2026

To present the Asset Management Plan 2020 - 2026 for review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/10/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau, Aelod Cabinet dros Gyllid

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Gyfalaf a Cynllun Rheoli Asedau 2020 - 2026

Description (Welsh): Cyflwyno’r Cynllun Rheoli Asedau 2020 – 2026 ar gyfer ei adolygu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Asset Management Plan 2019 - 2026