Manylion y mater

Capital Strategy including Prudential Indicators 2020/21 - 2022/23

To present the Capital Strategy 2020/21 - 2022/23 for review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/10/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Gyfalaf yn Cynnwys Dangosyddion Darbodus 2020/21 – 2022/23

Description (Welsh): Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 ar gyfer ei adolygu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Capital Strategy 2020/21 – 2022/23