Manylion y mater

Social Value

To update members on the progress made in delivering the Council’s social value aspirations and to discuss the draft policy for social value

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Ion 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Gwerth Cymdeithasol

Description (Welsh): I roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd sydd wedi ei wneud mewn cyflawni dyheadau gwerth cymdeithasol y Cyngor ac i drafod y polisi drafft ar gyfer gwerth cymdeithasol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Social Value