Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) a Chyllideb 2020/21

Description (Welsh): I roi diweddariad ar ragolygon o ofynion y gyllideb ar gyfer Cyllideb Refeniw Cronfa'r Cyngor ar gyfer 2020/21.