Manylion y mater

Supporting People Service Annual Report and User Feedback Questionnaire

To provide an update on how Supporting People funding is helping people, including those with multiple complex needs.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Hyd 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Cefnogi Pobl a Holiadur Adborth Defnyddwyr

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet yngl┼Ěn â sut mae cyllid Cefnogi Pobl yn helpu pobl, gan gynnwys pobl ag anghenion lluosog cymhleth.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • 2. Supporting People Service Annual Report and User Feedback Questionnaire