Manylion y mater

Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Capital Programme – Delivery Review Update

To provide an update on progress of the Welsh Housing Quality Standards (WHQS), that the Council is delivering through its Capital Investment Programme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) - Diweddariad o'r Adolygiad Darparu

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar gynnydd Safon Ansawdd Tai Cymru, y mae’r Cyngor yn ei ddarparu drwy ei Raglen Buddsoddi Cyfalaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Capital Programme – Delivery Review Update